Urząd Miasta Kobyłka MOK | ONLIN Facebook  Mapa strony Biuletyn informacji Publicznej

Miejska orkiestra dęta

Kapelmistrz Ryszard Klecha

Od początku kariery muzycznej związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Służbę w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego rozpoczął w 1983 r. na stanowisku - muzyk tamburmajor. W kolejnych latach awansował na stanowiska: muzyk solista, koncertmistrz, tamburmajor. Pracę w ORWP zakończył w 2019 r. jako asystent dowódcy – koncertmistrz. W roku 2007 założyciel i prowadzący przez 11 lat Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Grodzisku Mazowieckim. Z Alma Mater związany od roku 2017 do 2020, kiedy to został dyrygentem Orkiestry Wojskowej Akademii Technicznej, będącej inicjatywą studencką. Pod jego batutą Orkiestra muzycznie uświetniła wiele uroczystości w Akademii.

Ukończył:

Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku, w klasie trąbki

Studia magisterskie, kierunek Animator i Menedżer Kultury,

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

Studia podyplomowe kierunek Zarządzanie Kultura i Oświatą,

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

Prowadzimy cały czas nabór chętnych do nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych oraz perkusyjnych. Zapewniamy bezpłatną naukę, nuty oraz możliwość wypożyczenia instrumentu.

Zapraszamy do zapisów tel. 602 519 981.

Instruktorzy współpracujący:

Instrumenty dęte blaszane: Arkadiusz Mizdalski tel. 604 503 039

Perkusja: Wiesław Lappe tel. 572 660 120