Terapia obejmuje następujące zaburzenia mowy:

  • Jąkanie
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Sygmatyzm międzyzębowy (seplenienie międzyzębowe)
  • Rotacyzm (problemy z wymową głoski [r])
  • Kappacyzm i gammacyzm (problemy z wymowa głosek [k] i [g])
  • Lambdacyzm (problemy z wymową głoski [l])

    Terapię opracowuję na podstawię potrzeb i mocnych stron dziecka.

Marlena Kołodyńska-Chadaj – logopeda, neurologopeda. W roku 2013 ukończyłam czterosemestralne Studia  Podyplomowe w zakresie logopedia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

      Aby pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie oraz doskonalić swój warsztat pracy zdecydowałam się na Studia Podyplomowe 3 semestralne na kierunku Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, które ukończyłam w tym roku w lutym na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ponadto czytam literaturę z zakresu logopedii, neurologopedii, neurologii i  psychiatrii, czasopisma o tematyce logopedycznej oraz czerpię wiedzę ze  stron internetowych o tematyce pedagogicznej i logopedycznej.   

Zajęcia czwartki i piątki od 16:00

Koszt zajęć 70 zł

Czas trwania 45 minut

Zapisy: 603963704