Urząd Miasta Kobyłka MOK | ONLIN Facebook  Mapa strony Biuletyn informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż MOPS i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patryk Pożoga.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 763 81 61

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce
 • Adres: 05-230 Kobyłka, ul. Jana Pawła II 22
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 763 81 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce usytuowany jest przy ulicy Jana Pawła II 22, przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz Orszagha. Dojazd jest możliwy komunikacją miejską autobusami linii L26 oraz L27, około 150m od przystanku PKP Kobyłka. Budynek jest odsunięty ok 20m od chodnika przy ul. Jana Pawła II i oznaczony tablicą z nazwą jednostki zamontowaną nad drzwiami wejściowymi oznaczonymi wejściem A oraz B. W obrębie budynku MOK nie występują wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą trzy wejścia oznaczone jako wejście A, wejście B, wejście C. Przy wejściu A występuje podjazd dla niepełnosprawnych umożliwiający wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych. Wejście B znajduje się powyżej linii gruntu, do których należy wejść schodami. Wejście C znajduje się poniżej linii gruntu, do których należy wejść schodami.
Budynek nie posiada udogodnień dostępowych na wyższe oraz niższe poziomy osobom niepełnosprawnym. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona MOK zawiera:

mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji zawierających się na kolejnych podstronach

możliwość zmiany czcionki na większą/mniejszą dostępne w nagłówku strony, uruchamianą przyciskiem kursora

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Utrudnienia:

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń alfabetu Braille’a.

Kasa czynna:
pon-śr : 15:00 -20:00
wt-czw : 12:00 - 20:00
pt : 10:00 - 18:00

Sekretariat czynny:
pon - pt : 08:00 - 16:00

Godziny otwarcia MOK:
pon. - pt. 08.00 - 22.00
sobota 08:00 - 16:00
niedziela : nieczynne