Zarządzenie Dyrektora MOK w związku z COVID19

covid2